tYhle, Marie Gourdain // Medúza

Ne11jun20:00Ne20:4720:00 - 20:47 Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská BystricatYhle, Marie Gourdain // MedúzaTyp podujatiaPredstavenie

Deatily podujatia

Medúza sú obrazy na javisku, ktoré nám umožňujú opustiť záchytné body a pýtať sa na vnímanie hraníc. Hraníc mezi životom a smrťou, svetlom a temnotou, nádejou a beznádejou. Hraníc ako výrazu krehkých okamihov, ktoré prevracajú beh života. Vďaka jedinečnému prístupu choreografky Marie Gourdain, ktorá výchadza zo svojho výtvarného vzdelania, je Medúza inscenáciou postupujúcou od obrazu k pohybu. Od východiskového bodu – obrazu Plť Medúzy Théodora Géricaulta – ku koláži, ktorá odkazuje na jej vnímanie dnešného sveta. Lineárny pohľad už nestačí, je potrebné brať do úvahy jednotlivé vrstvy zmyslu, ktoré sa transparentne prelínajú. Skúmanie hraníc sa ukazuje v prítomnosti geometrických objektov a figurálnych tiel, ktorých expresívny pohyb je v kontraste k minimalistickej a funkčnej manipulácii s týmito strohými objektami. 

„Obraz plte stratenej na mori je pre mňa metafora vyjadrujúca stav našej spoločnosti. Vnímam to tak, že politicky sa blížime k zásadnej zmene. Cítime, že niečo nefunguje, nevieme kam ísť a nepoznáme odpovede. Postupne opúšťame pevné body danej minulosti. Libanonsko-kanadský režisér Wajdi Mouawad krásne popisuje obdobie, kedy sa starý svet rozpadá a nový svet ešte nevznikol, ako obdobie monštrozity. Je to obdobie monštrozity, ktoré charakterizuje práve Medúza – antická figúra – symbol chaosu, rozbitia všetkých foriem. Desí nás keď kričí, skamenie nás pohľadom, je to žena i muž, je smrteľná i monštrum, nie je jednoduché ju definovať, každú chvíľu je iná. Všetko sa rýchlo mení a my sa nachádzame v tej mutácii, v tom prechode.” hovorí Marie Gourdain.

Prečo by ste to mali vidieť podľa dramaturgov festivalu

Festival venujúci sa telu uzatvárame predstavením, ktoré nám ukazuje telo ako nositeľa ľudskosti. Obracia sa k osudu ľudstva, zamýšľa sa nad spoločným súžitím ľudí na Zemi.  Presúvame sa od fyzikality k humanite, sledujeme reakcie človeka na vymedzenej ploche, jeho meniace sa emócie, reakcie k ďalším stroskotancom, pozorujeme spoločenské chovanie v extrémnej situácii. Sme telá vo vojne, sme telá v blahobyte, sme telá umierajúce v túžbe po budúcnosti.

Choreografia, scénografia: Marie Gourdain 
Performerka a peformeri: Sabina Bočková, Florent Golfier, Marek Menšík, Jaro Ondruš, Matthew Rodgers
Svetelný dizajn: Zuzana Režná

Viac