4. – 11. JÚN 2023

Banská Bystrica // Zvolen

Dni tanca / Dance days 2023 

Dance for every body / Tanec pre každé telo
Move some body.
Pohni sa už!
Každé telo.
Hyb še!


december, 2023Pohyb je univerzálny jazyk, ktorým komunikuje každý človek. Pohyb je prejav každého tela. Je to autentický, prvotný spôsob, ktorý používame v snahe porozumieť si navzájom. Ľudia pohyb kodifikovali do podoby tanca, ktorý sprevádza spoločenský prejav človeka od nepamäti. Tanec je tu pre každé telo, pre každú bytosť. Súčasný tanec sa vracia k základným pohybovým princípom, ktoré v rôznych podobách využíva v umeleckých dielach. Tento návrat k prirodzenosti je dôvodom, prečo sa na javisku objavujú rôzne telá, umelcov zaujíma každé telo. Festival sa nesnaží reprezentovať len dokonalé telá tanečníkov. Chceme ukázať rozličnosť.

Uvidíte matku, dieťa, tancujúceho herca, hrajúceho tanečníka, tancujúcich netanečníkov, starých aj mladých, hendikepovaných, umelcov z rôznych kultúrnych zázemí.

Príďte na festival a rozviňte svoju fantáziu do pohybu.