O festivale

Medzinárodný festival Dni tanca / Dance days prezentuje rôznorodé prístupy v súčasnom tanci. Festival iniciovala tanečná osobnosť Zuzana Hájková, v jeho organizovaní pokračuje Divadlo Štúdio tanca pod vedením Lucie Kašiarovej a Zebastiána Méndez Marín. Festival reprezentuje pestrú škálu tanečných diel a umeleckých prístupov s rôznou poetikou, vizuálnosťou, témami a hlavne pohybom. Pohyb a tanec vnímame ako umelecký prejav, prostriedok, ktorý dokáže komunikovať, mobilizovať a prepájať rôzne ekonomické, sociálne, jazykové a kultúrne komunity. Aj v náročných enviromentálnych a spoločenských výzvach súčasnosti je pre nás dôležité poukazovať na význam tanca a pohybu človeka v spoločnosti.

Hlavným organizátorom je Divadlo Štúdio tanca, ktoré s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja už 24 rokov prináša do regiónu to najlepšie z tanečnej scény. Banská Bystrica je miesto, ktoré tancom žije už desaťročia. Vychovalo množstvo tanečných osobností, ktoré dlhododobo tvoria doma aj v zahraničí. Festival Dni tanca / Dance days je pre nás možnosťou ako tanec osláviť v jeho najširších podobách a sprístupniť ho pre každého.

Dni tanca / Dance days 2023

Dance for every body / Tanec pre každé telo
Move some body.
Pohni sa už!
Každé telo.
Hyb še!

Pohyb je univerzálny jazyk, ktorým komunikuje každý človek. Pohyb je prejav každého tela. Je to autentický, prvotný spôsob, ktorý používame v snahe porozumieť si navzájom. Ľudia pohyb kodifikovali do podoby tanca, ktorý sprevádza spoločenský prejav človeka od nepamäti. Tanec je tu pre každé telo, pre každú bytosť. Súčasný tanec sa vracia k základným pohybovým princípom, ktoré v rôznych podobách využíva v umeleckých dielach. Tento návrat k prirodzenosti je dôvodom, prečo sa na javisku objavujú rôzne telá, umelcov zaujíma každé telo. Festival sa nesnaží reprezentovať len dokonalé telá tanečníkov. Chceme ukázať rozličnosť.

Uvidíte matku, dieťa, tancujúceho herca, hrajúceho tanečníka, tancujúcich netanečníkov, starých aj mladých, hendikepovaných, umelcov z rôznych kultúrnych zázemí.

Príďte na festival a rozviňte svoju fantáziu do pohybu.