Raimonda Gudavičiūtė // M(other)

So10jun18:00So19:1518:00 - 19:15 Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská BystricaRaimonda Gudavičiūtė // M(other)Typ podujatiaPredstavenie

Deatily podujatia

Tanečné dielo M(other) zdôrazňuje výzvu, ktorú materstvo predstavuje pre profesionálny život umelca. Problém nie je zobrazený zvonku ale v priamom prenose na javisku. Matka a syn sa na javisku hrajú, tancujú a spoločne interagujú a obaja ukazujú nádhernú energiu, ktorú možno čerpať zo vzťahu matka-syn a z komplexnosti, ktorá je vytváraná pre každodenný život, no najmä profesný život.
Dielo analyzuje rôzne roly, s ktorými matka žongluje a ktoré sa opakovane v priebehu tanca  prekrývajú, miešajú a protirečia si. Postavenie dieťaťa, jeho želania a nároky, ako aj jeho neustále sa meniaci pohľad na matku sú zobrazené aj v “M(other)”. 
“M(other)” je tanečné dielo, v ktorom na javisku matka a syn spoločne riešia rôzne otázky, ale nikdy nestrácajú svoj dôverný vzťah a spoločnú vášeň pre tanec.

Prečo by ste to mali vidieť podľa dramaturgov festivalu

Kde sú všetky matky? Doma? Kde sú ich deti? V škôlke? Raymonda dokazuje, že rolu matky a profesionálnej tanečnice je možné prepojiť, že jej syna nemusí strážiť opatrovateľka, aby sa mohla venovať svojej práci. Že každý z nás sa može vlastným spôsobom popasovať s typizovaným spoločenským kastovaním. 

Koncept, choreografia: Raimonda Gudavičiūtė
Koncept, Dramaturgia: Ingrida Gerbutavičiūtė
Tanec: Raimonda Gudavičiūtė, Elias Haun
Bboy Choreografia: Keven Göbel
Výprava, Animácia: Medilė Šiaulytytė
Hudba: Richard Millig
Technické zabezpečenie, Svetlá: Sebastian Schackert
Video projekcia: De-Da Productions

Viac